Over het PIVOO

ONZE VISIE

Het PIVOO Instituut (Psychologisch Instituut Voor Ontwikkeling en Onderwijs) werd in 2009 opgericht. PIVOO is een ‘social company’. Dit betekent dat bij al onze projecten een sociale bijdrage voorop staat.

Mooie woorden, maar waar merk je dat aan?

We starten met het identificeren van sociale behoeften of pijnpunten en zoeken vervolgens naar financiële modellen om op een kosteneffectieve manier in die behoefte te voorzien. We investeren nooit enkel voor winstbejag.

Ook als we alleen de kosten kunnen dekken, maar een project sociale waarde heeft, investeren we in projecten. En we investeren nooit in projecten die alleen financieel gunstig zijn, maar geen sociale waarde hebben.

Ons werk zien we als een kans om de wereld een beetje beter te maken voor mens, milieu en maatschappij.

ONZE MISSIE

We kozen een aantal gebieden waarin we effectieve veranderingen willen realiseren. Deze speerpunten zijn:

  • Onderwijs en ontwikkeling
  • Klimaat
  • Inclusiviteit
  • Welzijn

ONZE WERKWIJZE

Wij geloven in de kracht van wat je samen kunt bereiken. Onze ervaring is dat mensen betere keuzes maken als je de middelen daarvoor deelt. Daarom ontwikkelen we innovatieve opleidingen die specifiek gericht zijn op het oplossen van problemen die onvoldoende aandacht krijgen. Ons doel bij het ontwikkelen van opleidingen is altijd om een antwoord te vinden op een pijnpunt of problematiek waar:

  • De huidige middelen nog onvoldoende resultaat behalen;
  • Waarvan de effectieve middelen nog onvoldoende laagdrempelig aandacht krijgen;
  • Waar een maatschappelijke behoefte aan is.

Onze opleidingen geven mensen op laagdrempelige wijze de tools om een probleem aan te pakken. Daar waar al laagdrempelige middelen bestaan, brengen we die beter onder de aandacht. Maar als middelen nog niet bestaan om een probleem te verminderen, dan ontwikkelen we die zelf. Daardoor zijn onze opleidingen sterk vernieuwend en dat heeft twee positieve gevolgen. Ten eerste geeft het studenten direct de middelen in handen om anders en beter een probleem te verminderen. Ten tweede zijn onze opleidingen vaak gewild, juist omdat ze een antwoord bieden op vragen die echt bij mensen spelen. Daarin zijn we marktleider en vaak worden binnen een paar jaar vergelijkbare opleidingen ontwikkeld door marktvolgers.

Dit alles maakt dat de ontwikkeling van vernieuwende opleidingen die in sociale vragen voorzien, een geweldige hefboom is om snel maatschappelijke verandering te realiseren. Doordat duizenden studenten, direct of indirect, middelen in handen krijgen om problemen op te lossen en daarmee nog meer cliënten bereiken, ontstaan positieve verschuivingen in de samenleving.

ONZE PROJECTEN

Dit is een greep uit de opleidingen die we in de loop der jaren ontwikkelden. De meeste projecten maakten we in opdrachten van derden. Maar cognitieve animatietherapie en klimaatcoaching geven we uit in eigen beheer.

Onderwijs en Ontwikkeling

De O’s in PIVOO staan voor Onderwijs en Ontwikkeling.

Kindercoaching

Paul Camp is een van de bedenkers van kindercoaching. Hij ontwikkelde de eerste grote opleiding kindercoaching van Nederland die model stond voor veel andere opleidingen.

Het doel daarbij was om een antwoord te bieden op de oplopende wachttijden in de jeugdzorg en stijgende zorgkosten. Ook kan de kindercoach vroegtijdig problemen signaleren en laagdrempelig – en vooral snel – ondersteuning bieden. Vandaag de dag zijn de gemiddelde wachttijden in de jeugdzorg opgelopen tot meer dan een jaar. Maar bij de kindercoach kunnen ouders binnen een week terecht. Er is een kindercoach verbonden aan vrijwel iedere basisschool.

De kosten van een compleet traject met een kindercoach liggen vaak lager dan die van het kennismakingsgesprek bij een GGZ. Natuurlijk biedt de GGZ ook meer intensieve zorg die de kindercoach niet kan bieden. Maar juist door dat deel van zorg op zich te nemen waar de kindercoach wel het verschil kan maken, ontlast ze duurdere vormen van zorg. Daardoor nemen wachttijden sterk af.

Cognitieve gedragstherapie

We ontwikkelden de eerste opleiding cognitieve gedragstherapie op HBO niveau. Het doel was om een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar therapeutische behandelingen terwijl er een groot tekort was aan psychotherapeuten. Door voor de uitvoering van behandelingen meer HBO therapeuten in te zetten, kunnen zowel wachttijden en kosten worden verminderd.

Vanuit de GGZ instellingen die effectiever wilden werken was er veel interesse. En drie jaar nadat we onze opleiding op HBO niveau introduceerden, brachten verschillende andere aanbieders een HBO opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker uit. Want onze benadering is goedkoper en leidt tot meer zorgcapaciteit.

Cognitieve animatietherapie

Paul Camp is de grondlegger van cognitieve animatietherapie. Hij ontwikkelde de therapie om twee redenen. Ten eerste werken verschillende therapievormen teveel naast elkaar zonder theoretische integratie. Daardoor kan de therapeut moeilijker meebewegen met de voorkeuren van de cliënt en is het moeilijker om nieuwe technieken te ontwikkelen. Ten tweede biedt theoretische integratie nieuwe behandelmogelijkheden die direct zijn uitgewerkt in cognitieve animatietherapie. Op de website www.cognitieveanimatietherapie.nl vind je een introductie van deze benadering.

Klimaat

Klimaatverandering vormt verreweg het meest bedreigende probleem van onze generatie. Toch werkt een relatief kleine groep van de wereldbevolking aan het oplossen van dit probleem. Hoewel iedereen ervoor kan kiezen om bijvoorbeeld meer duurzaam te leven, is het effect daarvan is beperkt.

Klimaatcoaching

We ontwikkelden een opleiding tot klimaatcoach die gericht is op het organiseren van klimaatacties die iedereen kan nemen én die een veel groter effect hebben dan alleen je eigen CO2 voetafdruk verkleinen. We zijn inmiddels met meer dan 8 miljard mensen op aarde en veel mensen willen iets doen om het klimaat te verbeteren. Maar de meest effectieve acties die iedereen kan nemen, zijn bij de meeste mensen niet bekend. De opleiding klimaatcoaching wil daar verandering in brengen.

Inclusiviteit

Onze opleidingen zijn van hoge kwaliteit voor een eerlijke prijs. Zo willen we onderwijs toegankelijk maken voor meer mensen. Maar inclusief werken en veranderingen bevorderen die inclusie in de maatschappij versterken is ook inhoudelijk een speerpunt van onze opleidingen.

Interculturele coaching

We ontwikkelden een de van eerste grote opleidingen tot intercultureel coach van Nederland met als doel inclusie en vaardigheden om beter om te gaan met diversiteit te versterken.

Neurodiversiteit

We ontwikkelden onder andere opleidingen tot ADHD coach, hoogsensitiviteit en de eerste opleiding tot autismecoach om erkenning van neurodiversiteit te bevorderen.

Welzijn

Positieve psychologie

We ontwikkelden een van de eerste grote opleidingen op het gebied van positieve psychologie. Het doel daarbij was om zo laagdrempelig mogelijk positieve technieken onder de aandacht te brengen bij coaches en hulpverleners. Veel positieve technieken zijn eenvoudig maar kunnen welzijn significant versterken.

Seniorencoaching

Het CBS voorspelt dat er 2040 ongeveer 4,8 miljoen senioren in Nederland wonen. We ontwikkelden een opleiding die senioren helpt om meer welzijn en positieve gezondheid te ervaren in deze levensfase en zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten. Ook hier is het uitgangspunt dat het delen van middelen helpt om betere keuzes te maken. En daarmee wordt de ouderenzorg ontlast.

Zelfvertrouwen voor kinderen

Er bestaan een heel aantal evidence based en verwante benaderingen die helpen om zelfvertrouwen van kinderen – en daarmee hun welzijn – te verbeteren. Maar er bestond nog geen opleiding die al deze benaderingen samen presenteert en integreert binnen een model. De opleiding ‘zelfvertrouwen voor kinderen’ maakt de mogelijkheden overzichtelijk, helpt om beter keuzes te maken tussen benaderingen en presenteert ze op een wijze die kinderen gemakkelijker verwerken.