Welkom bij het PIVOO Instituut

Het PIVOO Instituut (Psychologisch Instituut Voor Ontwikkeling en Onderwijs) werd in 2009 opgericht. Het heeft als doelstelling opleidingen te ontwikkelen die voorzien in een maatschappelijke behoefte.

Het PIVOO Instituut draagt zorg voor:

– Opleiding en training van coaches, counselors en therapeuten;
– Veel voorkomende problemen en oplossingen daarvoor duidelijk en praktisch verbinden;
– Daar waar voor problemen nog geen passende oplossingen bestaan ontwikkelen we nieuwe methodieken.
Lees meer

Cognitieve animatietherapie

Cognitieve animatietherapie is een nieuwe vorm van cognitieve psychotherapie. Een belangrijk uitgangspunt van de therapie is dat problemen waarmee cliënten te kampen hebben, zich in veel opzichten gedragen alsof ze een eigen leven leiden.

Met behulp van concrete middelen, zoals interactieve computeranimaties, leren cliënten om identificatie met het probleem te verminderen.
Lees meer