Cognitieve animatietherapie

Cognitieve animatietherapie is een nieuwe vorm van cognitieve psychotherapie. Een belangrijk uitgangspunt van de therapie is dat problemen waarmee cliënten te kampen hebben, zich in veel opzichten gedragen alsof ze een eigen leven leiden. De behandeling is er in eerste instantie op gericht dat cliënten hun identificatie met het probleem verminderen. Door het probleem met concrete middelen – onder meer interactieve computeranimaties – in kaart te brengen, leren cliënten strategieën herkennen en denkfouten verminderen. Daarnaast besteden therapeuten veel aandacht aan het leren voorzien in de vaak verwaarloosde behoeften die aan het probleem ten grondslag liggen.

Evolutionaire functietheorie
Met de introductie van de evolutionaire functietheorie wordt een nieuwe dimensie aan de psychotherapie toegevoegd. Uitgangspunt is daarbij dat achter alle gedachten, emoties en gedrag een ‘goede bedoeling’ schuilgaat die wordt ingegeven door evolutionaire processen. De theorie leidt tot nieuwe interventies, biedt een betere verklaring voor de werkzaamheid van bestaande interventies en integreert vrijwel alle vormen van reguliere psychotherapie in een logisch model.

Toepasbaarheid
Cognitieve animatietherapie is toepasbaar bij alle soorten problematiek en voor cliënten van alle leeftijden. Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen om problemen concreet in beeld te brengen. Daardoor leent cognitieve animatietherapie zich bijzonder goed voor kinderen en jeugdigen. De therapie kan toegepast worden door (ortho)pedagogen, psychotherapeuten en andere reguliere therapeuten, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, psychiatrisch verpleegkundigen en andere hulpverleners.